-t

PORSELEN LAMİNALAR

Porselen lamine -yaprak porselen diş nedir?

Dişlerin şekillerini ve renklerini kalıcı bir şekilde değiştirmek amacıyla, 0,3-0,5 mm [yaklaşık bir tırnak] kalınlığında üretilen porselen parçalarıdır..Kişi çok kısa bir zamanda dişlerinde herhangi bir aşındırma olmadan veya çok az bir aşındırmayla istediği gibi doğal bir gülüşe sahip olabilir. Laboratuvar ortamında hazırlanan laminalar diş hekimi tarafından dişin ön yüzeyine yapıştırılır.

Hangi Durumlarda Uygulanır?


• Dişlerin arasındaki boşlukların kapatılması, diş boylarının uzatılması ve yeniden şekil verilmesi gerekiyorsa,
• Kırık veya çatlak dişlerin tedavisi için,
• Diş rengini beğenmeyen, antibiyotik nedeni ile renklenmiş dişleri olan ve kalıcı beyazlık isteyen hastalarda,
• Gülüşünü beğenmeyen hastalar da gülüş tasarımı amacıyla,
• Hafif çapraşık dişlerin düzeltilmesinde porselen kaplamalara alternatif olarak

kullanılabilir.

Porselen Laminaları Yapılırken Kaç Kere Diş Hekimine Gitmeliyim?


Diş eti ile alakalı herhangi bir tedavi görmüyorsanız porselen laminaların tamamlanması için en az 2-3 seansa ihtiyaç vardır, yani 1 hafta içerisinde tedaviniz tamamlanır.Randevunun uzunluğu dişin durumuna ve kaç adet laminanın hazırlanacağına göre değişir.

Eğer dişetlerinin estetiği ile ilgili başka işlemler de gerekiyorsa önce dişeti tedavileri tamamlanır, daha sonra laminalar ile ilgili aşamalar geçilir.

Porselen Lamina - Yaprak Porselen Dişlerin Ömrü ne Kadardır?


Porselen laminalar ;iyi bir şekilde tasarlanıp yapılırsa ,dişe doğru bir şekilde uygulandığı takdirde yıllar boyunca kullanılabilir..Lekelenmeye ve kırılmaya karşı oldukça dayanıklıdır. Ömürlerini uzatmak için ağız hijyenine dikkat edilmeli çok sert yiyecekleri ısırmaktan diş sıkma-dşi gıcırdatma ve tırnak yeme gibi alışkanlıklardan uzak durmak gerekir.

Porselen Laminalar Yapılırken Ağrı Hisseder miyim?


İşlem sırasında genellikle ağrı duyulmaz. Ancak bazı durumlarda lokal anestezi yapılarak hastanın işlem sırasında ağrı duymaması sağlanabilir.
İşlem sonrası ise yapıştırma seansına kadar dişinizi korumak amacıyla geçici laminalar yerleştirilecektir.
Bu nedenle bir sonraki seansa kadar hasta estetik bir sorun yaşamaz ve hassasiyet önlemiş olur.

Porselen Laminaların Önceden Nasıl Görüneceğini Anlayabilir miyim?


İlk muayenede dişler kesilmeden önce hasta ağzından ölçü alınır. Elde edilen model ile laboratuarda özel bir malzemeden mock-up (prova çalışması) uygulaması yapılır.
Böylece doktor ve hasta 3 boyutlu bu model üzerinde ve ağızda istedikleri değişiklikleri yapabilirler ve nihai estetik görünümün nasıl olması gerektiğine karar verebilirler.

Porselen Laminalar Neden Daha Estetik Bir Görünüm Sağlar?


İnce yapılı porselen laminalar doğal diş minesine benzer, çünkü diş minesi gibi şeffaftır. Doğal diş üzerine ışık geldiğinde yansımaz, diş minesinden geçerek altındaki opak (ışık geçirmeyen) dentin dokusuna nüfuz eder.
Lamina da diş minesi gibi şeffaf olduğundan dişte parlak bir görünüm sağlar. Mat ve doğal olmayan görünüm engellenmiş olur.

Porselen Laminaların Porselen Kaplamalara Göre Avantajları Nelerdir?


• Yapımı için diş yüzeyinden çok az madde kaldırılır. Kuron yapımında olduğu gibi dişin çepeçevre küçültülmesine gerek yoktur.
• Sigara, çay, kırmızı şarap, kahve gibi gıdalarla boyanmazlar.
• Metal içermedikleri için dişetlerinde zamanla gri bir yansımaya neden olmazlar.
• İnce ve saydam oldukları için ışığın geçmesine izin verirler ve uygulandığı dişlerin tamamen doğal görünmesini sağlarlar

Porselen kaplamaların dişe uygulanabilmesi için dişten 2 mm dokunun çepeçevre kaldırılması gerekir. Porselen laminalar için ise sadece ön yüzden 0,3-1 mm kaldırılması yeterli olacaktır.

Porselen Laminaların Bakımını Nasıl Yapılmalıdır?


İyi bir ağız hijyeni sağlamak, diş ve lamina birleşimini mümkün olduğu kadar temiz tutmak laminalarınızın ömrünü uzatacaktır.
Bu amaçla rutin ağız bakımınızı (diş macunu, diş fırçası, diş ipi ve arayüz fırçası) ve rutin hekim kontrollerinizi aksatmamalısınız.

Yaprak Porselen Diş - Lamine Avantajları Nelerdir?


-Tedaviniz kısa bir süre içerisinde tamamlanır.

-Dişlerinizin doğal yapısı bozulmadan istenilen beyazlıkta ve şekilde dişlere sahip olabilirsiniz.

-Çay, kahve, meyve suyu, sigara gibi dış etkenlerden rengi değişmez. Porselen yüzeyi pürüzsüzdür.

-Porselen laminaların çiğneme kuvvetlerine karşı aşınma direnci maksimumdur. Aşınma görülmediği için uzun süre kalıcı estetik gülüş sağlar.

-Dişlerin doğal yapısı ve mevcut diş dokusu korunmuş olur.

-Dişeti problemleri görülme olasılığı minimumdur.

Her Kişiye Porselen Lamina Uygulanabilir mi?


Yüksek estetik sonuçlar olsa da her vakaya yaprak porselen diş uygulanması doğru olmayabilir. İleri derecede kapanış bozukluğu olan kişilere, dişlerinde daha önceden yapılmış kuron protezleri olan hastalarda .şiddetli diş sıkma alışkanlığı olan kişilerde  porselen laminaların uygulanması uygun değildir.

Yaprak Porselen Diş –Porselen lamine-Lamina Diş Fiyatları nedir?


Kliniğimizde yapılacak detaylı muayene sonucunda porselen lamine diş –yaprak porselen diş  fiyatları vakanın durumuna göre fiyatlandırılmaktadır.

Porselen Laminalar Neden Daha Estetik Sonuçlar Verir?


Porselen laminalar; günümüzde gelişen teknoloji ve kullanılan cad-cam sistemleri sayesinde yaklaşık 0.3 – 0,5 mm kadar ince bir şekilde yapılabilmektedir.Bu sayede ışık geçirgenliği maximum düzeye çıkarılmış ,daha estetik ve doğal bir görünüm elde edilebilmektedir.

Porselen Lamine Yaptıran Hastalar Nelere Dikkat Etmeliler?


Porselen Laminalar [yaprak porselenler] için,diş yüzeylerinde minimal bir doku hazırlığı yapılır.Bu yüzden yapılan tedaviler minimal değişikliklere sebep olur ve hastalar çok hızlı bir şekilde tedaviye adapte olurlar.Tedavi sonrası ilk dönemde sert yiyecekler çiğnenirken ve ısırılırken dikkatli olunmalıdır. Tırnak yemek,dişlerle sert cisimleri ısırmak vb. alışkanlıklardan uzak durulmalıdır.

Lamınate Veneer'ın Avantajları Nelerdir?


Yapılabilecek en konservatif (koruyucu) tedavilerden biridir. Bu, veneerlerin yapılabilmesi için dişten kaldırılacak dokunun çok az olmasından kaynaklanır. Sadece dişin ön yüzeyinden ortalama 0,3-0,7 mm madde kaldırılır. Böylece hiç bir dişin kesilmesine(küçültülmesine) gerek kalmaz.

Tedavi süresi kısadır. 2 yada 3 randevuda yepyeni bir gülüşe kavuşursunuz.

Size özel hazırlanacak olan model ile dişleriniz daha kesilmeden 3 boyutlu olarak kendi ağzınızda nasıl bir görüntüye sahip olacağınızı görebilirsiniz.

Doğru endikasyon, doğru teknik ve iyi bir gülüş dizaynı ile yapıldığında diğer insanlar tarafından hemen fark edilemeyecek kadar kişinin yüzüyle bütünleşmiş dişlerdir.

Işık geçirme özelliği olduğu için doğal dişten ayırmak mümkün değildir. Bir laminate veneer ne kadar çok ışık geçirme özelliğine sahipse o kadar daha doğal sonuç elde edilir.

Çok iyi cilalanmış porselen yüzeyi, diş taşı oluşumlarını minimuma indirir.

Kahve, çay, sigara gibi dış etkenlerle renk değiştirmez.

Materyal olarak oldukça kırılgandır. Fakat, mineye tam olarak yapıştırıldığında, germe ve çekme kuvvetlerine karşı direnci çok yükselir. Sözgelimi, yapışmış bir veneer'ı dişten bütün olarak sökmek mümkün değildir. Ancak elmas frezlerle diş yüzeyinden aşındırarak uzaklaştırılabilir.

Aşınmaya karşı direnci yüksektir.

Lamınate Veneer'ın Dezavantajları Nelerdir?


Diğer tedavi alternatiflerine göre maliyeti daha yüksektir.

Hassas bir tekniktir.